Տուր դեպի տաք հանքային ջրերի գեյզերներ

Ջերմաստիճանը՝ 32º-35º Պարբերականություն՝ 6-7 րոպե հանգստի ռեժիմ 3-4 րոպե ակտիվ ռեժիմ Գեյզերը գտնվում է Ջերմուկ քաղաքից 7 կմ հեռավորության վրա: Նախկինում այստեղից հանքային ջուրը խողովակներով տարվել է 2 կմ ներքև գտնվող հանքային ջրերի գործարան և շշալցվել: Գեյզերի մեջ 15 րոպեից ավել գտնվելը կարող է բացասաբար անդրադառնալ սրտի աշխատանքի վրա: Ջերմուկ հանքային ջուրն իր պարունակությամբ շատ […]

Read more