Ջերմուկ Հոթել և ՍՊԱ

Գրանդ Ռեզորթ Ջերմուկ հյուրանոց-առողջարան

Արարատ առողջարան

Ջերմուկ Աշխարհ առողջարան – հյուրանոց

Օլիմպիա հյուրանոց – առողջարան

Արմենիա հյուրանոց – առողջարան