Սբ. Փոկասի քարանձավը

Բնական ճանապարհով ձևավորված քարանձավ, որն այժմ օգտագործվում է որպես սրբավայր: Քարանձավախումբը բաղկացած է 3 քարանձավներից, որոնցից ամենախորը 7 մետր խորություն ունի: Սրբավայր հանդիսացող քարանձավի ներսում թույլատրվում է մոմեր վառել: Քարանձավի ներսում գտնվող աղբյուրին տեղացիները վերագրում են զորավոր հատկություններ և կարծում են, որ այն կարող է բազմաթիվ հիվանդություններ բուժել:

Լեգենդը
Քարանձավի սրբավայր լինելու հետ կապված լեգենդի համաձայն գիշերով մի ձիավոր այս տարածքով անցնելուց մոլորվում ու վայր է ընկնում ժայռից՝ ստանալով լուրջ վնասվածքներ: Ձիավորը դիմում է Աստծուն, խնդրելով, որ ուժ ու զորություն տա իրենց, քանի որ գիշերով այդտեղ մնալու դեպքում վայրի կենդանիների բաժին կդառնա: Աստված լսում և այնպիսի զորություն է տալիս ձիուն ու ձիավորին, որ ձին վեր է կենում տեղից և ժայռապատի վրայով քայլելով վեր բարձրանում ու շարունակում իր ճանապարհը: Մինչ այժմ էլ ժայռի վրա երևում է դեպի վեր բարձրացած ձիու սմբակների հետքերը: