Չեբուկ Քյորփի կամուրջը

Չուբուկ Քյորփի կամուրջը գտնվում է Վայոց ձորի մարզում՝ Եղեգիս գետի վրա` Շատին գյուղի դիմաց: Ըստ Ս. Բարխուդարյանի` կամուրջը հիմնովին վերակառուցվել է XIX դարում:  Իսկ համաձայն կամուրջի դիմաց, բլուրի լանջին պահպանված խաչքարի արձանագրության՝ կամուրջը շինվել է XIII-XIV դդ. և նվիրվել Ցախաց քարին